Cantores Domini

Místecký chrámový sbor CANTORES DOMINI působí ve své současné podobě od roku 2007. V jeho čele stojí sbormistr Jan Strakoš, místecký regenschori. Jan Strakoš nejprve vystudoval varhany na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, poté na Univerzitě v Hradci Králové sbormistrovství chrámové hudby a učitelství hry na varhany a hudební výchovy. Studia završil na JAMU v Brně, kde absolvoval dirigování sboru ve třídě profesora Lubomíra Mátla. V současnosti působí jako ředitel ZUŠ v Brušperku. Poté, co se stal regenschorim místecké farnosti, navázal na činnost původního chrámového sboru a vybudoval více než třicetičlenné pěvecké těleso, schopné zpívat i náročná vokální a vokálně-instrumentální díla. Pod jeho vedením sbor mimo jiné provedl vokálně-instrumentální mše J. V. Kopřivy, E. Zrunka, J. Schreiera, P. Ebena, Z. Pololáníka, J. Pavlici, K. Jenkinse, F. X. Brixiho, V. A. Mozarta, A. Dvořáka, L. Vierna aj. Zároveň Jan Strakoš přišel s myšlenkou každoročně organizovat v Místku Sborové hudební dílny, zaměřené na studium a provedení rozsáhlé vokálně-instrumentální skladby několika spojenými sbory a orchestrem.

Kromě pravidelného účinkování při bohoslužbách v Místku a okolí sbor vystupoval v rámci akce Sobota s pěveckým sborem v pražské Loretě. V červnu 2013 se sbor zúčastnil 23. ročníku přehlídky duchovních písní s mezinárodní účastí Cantate Luhačovice, odkud si přivezl titul Laureát Cantate 2013. Komorní seskupení sboru se stalo součástí sborového tělesa, které v únoru 2014 doprovázelo české biskupy při jejich cestě za papežem Františkem do Říma v rámci poutě AD LIMINA APOSTOLORUM. Významným vystoupením byla v listopadu 2014 spoluúčast na slavnostní mši svaté na poděkování za 350 let královéhradecké diecéze v katedrále Sv. Ducha v Hradci Králové, kde sbor účinkoval spolu s katedrálním sborem Cantores Gradecenses a Severočeským filharmonickým sborem Česká Lípa – Liberec.

Sbor vystupoval při různých příležitostech také v Opavě, Ostravě, na Hostýně, v Číhošti, Píšti, v Dubu na Moravě, Čebíně, na dobročinném koncertě v Kuřimi a v polském Budzówě v Čebíně.

Všechny akce místeckého chrámového sboru, jeho vystoupení, koncerty, ale i další koncerty duchovní hudby, přednášky, besedy a také poslední ročníky Sborových hudebních dílen organizačně zaštiťuje MUSICA TEMPLI, spolek pro studium duchovní hudby. Tento spolek vznikl na podzim roku 2012 a jeho posláním je rozvíjet, šířit a propagovat duchovní hudbu, přispívat ke zvýšení umělecké a obsahové úrovně duchovní hudby provozované při liturgických i neliturgických příležitostech především v našem regionu, přispívat k hlubšímu poznání současné duchovní hudby i duchovní hudby minulých epoch, zpřístupňovat její hodnoty široké veřejnosti a v neposlední řadě vhodnou dramaturgií pozvednout hudební a estetickou úroveň amatérských hudebníků, kteří tento druh hudby provozují.

Comments are closed.

 • Nejnovější příspěvky

  Souznění 2018 – Den 4: Ostrava & Frenštát pod Radhoštěm

  26.12.2018
  Neděle 16. 12. 2018 – Frenštát pod Radhoštěm, Ostrava O tom, že festival Souznění je důležitou součástí kulturně-společenského života nejen v Moravskoslezském kraji, svědčí fakt, že se závěrečného dne zúčastnil také Lukáš Curylo, první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje. Přítomní však byli rovněž místostarostové Frenštátu pod Radhoštěm Jiří Unruh a Pavel Mička. „Jsem nesmírně rád, že Moravskoslezský […]

  Souznění 2018 – Den 3: Kozlovice

  26.12.2018
  Sobota 15. 12. 2018 – Kozlovice Stále stejně, a přece jinak. I tak můžeme ve zkratce okomentovat třetí festivalový den Souznění, který sice vychází z osvědčeného modelu, přesto vždy nabídne něco navíc. Něco, co je natolik inspirující a lákavé, že přivábí do malebných Kozlovic v Beskydech nejen místní, ale i řadu obyvatel z okolních měst. Ti všichni totiž […]

  Souznění 2018 – Den 2: Kunčice pod Ondřejníkem

  26.12.2018
  Pátek 14. 12. 2018 – sál restaurace Huťařství v Kunčicích pod Onřejníkem Kola žánrové pestrosti, která je pro festival Souznění charakteristická, se naplno roztočila také v Kunčicích pod Ondřejníkem. Sál restaurace Huťařství patřil skupině Fleret se zpěvačkou Zuzanou Šulákovou a také cimbálové muzice Ondřejníček, jež se představila jako velmi sympatický předskokan. „Myslím si, že to byla […]

  Souznění 2018 – Den 1: Frýdek-Místek

  26.12.2018
  Čtvrtek 13. 12. 2018 – kostel sv. Jana a Pavla ve Frýdku-Místku Už před samotným vystoupením Patricia Janečková v rozhovoru řekla, že úvodní koncert dvacátého ročníku mezinárodního festivalu adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel Souznění bude výjimečný. A měla pravdu. Ostatně když se na jednom místě a ve stejném čase setkají naprosto jedineční hudebníci, musí být […]

  PF 2018

  24.12.2017
 • Záštita na MF Souznění 2018:

  Biskup Ostravsko – opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Lukáš Curylo, náměstek primátora statutárního města Ostrava Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., primátor statutárního města Frýdek-Místek Mgr. Michal Pobucký, DiS., starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Mgr. Patrik Hujdus, starosta města Frenštát pod Radhoštěm Ing. Miroslav Halatin, starosta obce Kozlovice Ing. Miroslav Tofel a starostka obce Kunčice pod Ondřejníkem Mgr. Michaela Šebelová.

  Pořadatelem je hudební agentura Zdeny a SLPT Valašský vojvoda www.valasskyvojvoda.cz

  Spolupořadatelé: statutární město Frýdek-Místek, statutární město Ostrava, město Frenštát pod Radhoštěm, obec Kozlovice a obec Kunčice pod Ondřejníkem.