Folklorní soubor Baldrián Pardubice

Folklorní soubor Baldrián Pardubice je komorní hudebně – taneční soubor, který oživuje písničky a tance Polabí a Východních Čech.

Lidové zvyky a tradice předvádí ve scénickém zpracování, některé realizuje i v reálném prostředí, byť částečně stylizované. Každoročně tak můžete členy souboru vidět třeba při „Tříkrálové obchůzce“ nebo „Vynášení Smrti“. Baldrián má dlouhodobě vysokou uměleckou kvalitu, což dokládá účinkování pro Českou televizi, živé nahrávky v Českém rozhlase, i divadelní představení „Štědrá koleda králů“ realizované v devíti reprízách s herci Východočeského divadla v Pardubicích. Soubor natočil CD s méně známými vánočními koledami a profilovou desku. Mezi úspěšná díla patří např. pásmo „O perníkových panenkách“ a zejména unikátní scénické provedení Rybovy „České mše vánoční“ v podobě divadelní obchůzkové hry. Baldriánu od jeho vzniku tleskali diváci nejen v České republice, ale také v Německu, Rakousku, Itálii, Polsku a na Slovensku.

Soubor založili v červnu roku 1999 manželé Marie a Aleš Mokrenovi, kteří tehdy oslovili muzikanty a tanečníky s předchozí hudební a taneční praxí a od té doby se snaží zejména o přirozenou zpěvnost a muzikálnost. Vedle stylizovaných písní a choreografií, připravuje a prezentuje i tance v základní formě a písně, kde muzikanti doprovázejí zpěváka improvizujícím způsobem. Záměrem je uvádět alespoň část repertoáru co možná nejpřirozeněji a odrážet v předváděných dílech jedinečnost prožívaného okamžiku.

Název Baldrián je lidovým jménem pro léčivou bylinku „Kozlík lékařský, se kterou má soubor údajně společnou tu vlastnost, že zklidňuje nervovou soustavu, nebo, chcete-li, zlepší náladu a hladí po duši. Alespoň tak to říkají čeští i zahraniční diváci, kteří soubor viděli, ale posoudit to musíte již sami.

  • Záštita na MF Souznění 2019:

    Biskup Ostravsko – opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Lukáš Curylo, primátor statutárního města Frýdek-Místek Mgr. Michal Pobucký, DiS., starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Mgr. Patrik Hujdus, starosta města Frenštát pod Radhoštěm Ing. Miroslav Halatin, starosta obce Kozlovice Ing. Miroslav Tofel a starostka obce Kunčice pod Ondřejníkem Mgr. Michaela Šebelová.

    Pořadatelem je hudební agentura Zdeny a SLPT Valašský vojvoda www.valasskyvojvoda.cz

    Spolupořadatelé: statutární město Frýdek-Místek, statutární město Ostrava, město Frenštát pod Radhoštěm, obec Kozlovice a obec Kunčice pod Ondřejníkem.