Gajdošská dvojka (Slovensko)

Gajdošská dvojka je jednou z najarchaickejších podôb ľudovej hudby v Európe.  Skladá sa z dvoch muzikantov, kde jeden hrá na oravsko-beskydskom type gájd a druhý hráč ho sprevádza na husliach. So spevom napokon oboch sprevádzajú Renátka Plevjaková a Olivia Slovíková. V minulosti sa gajdy aj husle konštrukčne prispôsobovali vysokému špecifickému spevu beskydských goralov. Tento štýl hudby dnes prezentujú gajdoš Adrián Matis z Oravskej Polhory a huslista Filip Brišák zo Zákamenného. Adrián v hre na gajdy vyhral 1. miesto  v celoslovenskej súťaži detského folklóru a  stal sa laureátom na Vidiečanovej Habovke v roku 2016. V tom istom roku získali Adrián a Filip ako Gajdošská dvojka Beskýd na celoštátnej súťaži hudobného folklóru zlaté pásmo. Spolu vystupovali už na viacerých významných festivaloch a podujatiach, ako je napríklad MFF Východná, MFF Hontianska Paráda alebo Galaprogram Grand prix Svetozára Stračinu. Hrajú takisto na podujatiach v Poľsku, v Českej republike a vystupovali v televíznej relácií  RTVS zameranej na propagáciu folklóru Zem spieva.

Comments are closed.

  • Záštita na MF Souznění 2018:

     

    Pořadatelem festivalu je hudební agentura Zdeny. Spolupořadateli jsou: statutární město Frýdek-Místek, obec Kozlovice SLPT Valašský vojvoda www.valasskyvojvoda.cz