Klavírní a klávesová škola Lenky Lepíkové

Klavírní výuka při Základní škole v Kozlovicích má dlouhou tradici. Přes třicet let vyučovala hře na tento hudební nástroj Vilma Kazdová a žezlo po ní nakonec v září roku 1990 převzala jedna z jejích žaček, Lenka Lepíková. Začínala s osmi žáky, ale v roce 1995 výuku na klavír rozšířila a založila Klávesovou školu Lenky Lepíkové, kterou v letech 1997 až 2000 ročně prošlo i více než osmdesát žáků. V současné době má Klávesová škola okolo třiceti žáků, kteří se systematicky vzdělávají ve hře, a každý školní rok je ukončen žákovským koncertem určeným všem milovníkům klasické i moderní hudby. Škola již také připravila několik žánrově odlišných vystoupení pro děti různých věkových kategorií. Hlavními tématy, kterými děti reprezentovaly nejen sebe, ale i Základní školu v Kozlovicích, byly například Velikonoce a tradice s nimi spojené, české vánoční zvyky a obyčeje, ale i Vánoce v cizích krajích. Škola rovněž vystoupila se zhudebněnými pohádkami pro nejmenší posluchače. Pro vyšší stupeň základních škol mladí klávesisté nastudovali několik výchovných programů zaměřených na život a dílo našich hudebních velikánů, jako jsou Bedřich Smetana  nebo  Antonín Dvořák. Klávesová škola Lenky Lepíkové se pravidelně účastní vánočního festivalu Souznění pásmem plným říkadel a krásných vánočních koled.

Comments are closed.

  • Záštita na MF Souznění 2018:

    Biskup Ostravsko – opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Lukáš Curylo, náměstek primátora statutárního města Ostrava Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., primátor statutárního města Frýdek-Místek Mgr. Michal Pobucký, DiS., starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Mgr. Patrik Hujdus, starosta města Frenštát pod Radhoštěm Ing. Miroslav Halatin, starosta obce Kozlovice Ing. Miroslav Tofel a starostka obce Kunčice pod Ondřejníkem Mgr. Michaela Šebelová.

    Pořadatelem je hudební agentura Zdeny a SLPT Valašský vojvoda www.valasskyvojvoda.cz

    Spolupořadatelé: statutární město Frýdek-Místek, statutární město Ostrava, město Frenštát pod Radhoštěm, obec Kozlovice a obec Kunčice pod Ondřejníkem.