Lukáš Kozubík

Sbormistr Lukáš Kozubík pochází z Ostravy, kde studoval operní zpěv na konzervatoři a později na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity ve třídě doc. Drahomíry Míčkové. Poté pokračoval ve studiu na JAMU v oboru dirigování sboru ve třídě prof. Lubomíra Mátla. Již během studií spolupracoval s celou řadou koncertních sborů (Pražský komorní sbor, Sbor Komorní opery Praha, Pěvecký sbor Lumír, sbor Hudební mládeže ČR aj.).  Aktivně se rovněž podílel na činnosti Komorní opery JAMU jako asistent dirigenta, sbormistr a korepetitor.

Od sezony 2012/2013 je Lukáš Kozubík sbormistrem opery Státního divadla v Košicích. Je zároveň zakladatelem a uměleckým vedoucím Dětského operního studia SD Košice (2012) a pedagogem konzervatoře, kde založil operní studio a školní sbor (2013).  Pravidelně spolupracuje s Filharmonií Košice, Komorním orchestrem Žilina a orchestrem  Musica Iuvenalis. Spolupracuje také se Slovenským rozhlasem Košice a ve spolupráci s univerzitami v Ružomberku a Prešově se pravidelně podílí na uvádění starých slovenských autorů.

Od roku 2013 je rovněž členem komorního ansámblu Cassovia baroque trio, se kterým se zaměřuje na interpretaci staré komorní hudby.

  • Záštita na MF Souznění 2019:

    Biskup Ostravsko – opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Lukáš Curylo, primátor statutárního města Frýdek-Místek Mgr. Michal Pobucký, DiS., starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Mgr. Patrik Hujdus, starosta města Frenštát pod Radhoštěm Ing. Miroslav Halatin, starosta obce Kozlovice Ing. Miroslav Tofel a starostka obce Kunčice pod Ondřejníkem Mgr. Michaela Šebelová.

    Pořadatelem je hudební agentura Zdeny a SLPT Valašský vojvoda www.valasskyvojvoda.cz

    Spolupořadatelé: statutární město Frýdek-Místek, statutární město Ostrava, město Frenštát pod Radhoštěm, obec Kozlovice a obec Kunčice pod Ondřejníkem.