Lumír Kavík

Lumír Kavík, rodák z  Frýdku-Místku, umělecky působí v Janáčkově filharmonii Ostrava od roku 1986, kde 20 let zastával místo vedoucího kontrabasové skupiny. Je rovněž dlouholetým členem komorního souboru Camerata Janáček. V roce 1984 absolvoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, kde studoval ve třídě Miroslava Švábenského, vedoucího kontrabasové skupiny divadelního orchestru v Ostravě, a Ladislava Lanči, vedoucího kontrabasů v Janáčkově filharmonii v Ostravě. Opakovaně účinkoval se smyčcovým kvartetem Benda Quartet, např. v letošním cyklu on-line koncertů Janáčkovy filharmonie při doprovodu předního českého klavíristy mladé generace Marka Kozáka v klavírním koncertu e moll Frederika Chopina.

  • Záštita na MF Souznění 2019:

    Biskup Ostravsko – opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Lukáš Curylo, primátor statutárního města Frýdek-Místek Mgr. Michal Pobucký, DiS., starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Mgr. Patrik Hujdus, starosta města Frenštát pod Radhoštěm Ing. Miroslav Halatin, starosta obce Kozlovice Ing. Miroslav Tofel a starostka obce Kunčice pod Ondřejníkem Mgr. Michaela Šebelová.

    Pořadatelem je hudební agentura Zdeny a SLPT Valašský vojvoda www.valasskyvojvoda.cz

    Spolupořadatelé: statutární město Frýdek-Místek, statutární město Ostrava, město Frenštát pod Radhoštěm, obec Kozlovice a obec Kunčice pod Ondřejníkem.