Pavla Flámová

Sopranistka Pavla Flámová, Ostravská rodačka, se zpěvu věnovala již od dětství a jako posluchačka Múzické školy v Ostravě pod vedením Miloslavy Soukupové, se zúčastnila mnoha soutěží a veřejných vystoupení. Klasický zpěv vystudovala později na Janáčkově konzervatoři v Ostravě u Evy Dřízgové Jirušové. V posledních ročnících konzervatoře byla přijata na Právnickou fakultu MU v Brně, kde byla v roce 2011 promována magistrou práv. Již při studiu na konzervatoři začala Pavla projevovat zájem o stylovou interpretaci staré hudby. V létě 2009 se zúčastnila Letní školy staré hudby ve Valticích, kde navázala spolupráci s Jiřím Kotoučem, učitelem zpěvu zabývajícím se starou hudbou, později pak s Janou Semerádovou a Alenou Hönigovou. Touha po vzdělání v oblasti staré hudby rostla a přivedla Pavlu až k myšlence ucházet se o studium v zahraničí. V roce 2013 byla Pavla přijata ke studiu na světověznámou a vyhledávanou Scholu Cantorum Basiliensis ve švýcarské Basileji, obor „Master of arts in musikalischer performance alte musik, Renaissance – Romantik“, kde se mohla plně věnovat dílům barokních mistrů, ale i odlišnostem všech stylových epoch. Pracovala s osobnostmi známými v celé Evropě - zpěv studovala u Evelyn Tubb a Gerda Türka, stylovou interpretaci u vynikajícího cembalisty Davida Blundena, improvizaci u Rudolfa Lutze, absolvovala kurzy u italské altistky Sary Mingardo, světoznámé sopranistky Emmy Kirkby, dirigenta Alessandra de Marchi či kontratenoristy Andrease Scholla. Svá studia zakončila strhujícím závěrečným koncertem v roce 2016. K mimořádným úspěchům patří finále mezinárodní pěvecké soutěže Händel singing competition v Londýně 2016, z jejíhož finále si odnesla cenu Selma D and Leon Fishbach Memorial Prize. Úspěchu dosáhla i v dalších soutěžích, v roce 2012 jí byla udělena cena za Stylovou interpretaci v soutěži Ad honorem Mozart. V současné doběžije v Basileji a věnuje se především koncertní činnosti. Vystupuje na evropských podiích ve Švýcarsku, Německu, Anglii či Maďarsku. Pracuje s různými ansámbly, dirigenty a varhaníky, k nejvýznamnějším patří dirigent, cembalista a varhaník Andrea Marcon či Laurence Comming. Je vyhledávanou sólistkou pro svůj jedinečný hlasový témbr, stylovou interpretaci a precizní techniku. Vždy si hraje s detaily a ráda volí méněznámá a obtížná díla. V ČR Pavla koncertovala s Janáčkovou Filharmonií Ostrava, s Orchestrem Berg, souborem collegium Marianum, s varhaníkem Jaroslavem Tůmou a mnoha dalšími. S Cameratou Janáček Pavla provedla poprvé Händlovo Gloria v prosinci 2014. Camerata patří k Pavliným nejoblíbenějším souborům v ČR: „Camerata je moderní orchestr, takže pro mě příjemná změna. I baroko se mi s nimi dělalo dobře, hrají precizně a jsou vždy dobře připraveni. Navíc pan Doležal je přístupný i repertoáru, který se v ČR příliš neprovádí“.

Záštita a pozvání na MF Souznění 2016:

Biskup Ostravsko – opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, starostka Městského obvodu Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky Ing. arch. Liana Janáčková, primátor statutárního města Frýdek-Místek Mgr. Michal Pobucký, DiS.starostka města Frenštát pod Radhoštěm Mgr. Zdeňka Leščišinová, starosta obce Kunčice pod Ondřejníkem Ing. Tomáš Hrubiš a místostarostka Mgr. Michaela Šebelová, starosta obce Kozlovice Ing. Miroslav Tofel.

Pořadatelem festivalu je hudební agentura Zdeny. Spolupořadateli jsou: statutární město Frýdek-Místek, obec Kozlovice a SLPT Valašský vojvoda www.valasskyvojvoda.cz 

Copyright © 2016 Festival Souznění

Bookmaker with best odds http://bbetting.co.uk review site.