Petra Rybnikářová

Sopranistka Petra Rynikářová navštěvovala jedenáct let pěveckou třídu paní učitelky Šárky Dvorské na ZUŠ Brušperk. Po všeobecném studiu na Masarykově gymnáziu v Příboře absolvovala čtyřletý obor sólový zpěv na Janáčkově konzervatoři v Ostravě ve třídě Mgr. Hedviky Luzarové, a poté na Fakultě umění Ostravské univerzity obor umělecko-pedagogické studium se zaměřením na zpěv ve třídě doc. Drahomíry Míčkové. Během studia byla sboristkou operetního souboru NDM, členkou Collegia Cantarum Universitatis Ostraviensis, spolupracovala s Moravským komorním sborem, The Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir a dalšími hudebními tělesy.

Od roku 2006 se Petra Rynikářová uplatňuje i jako pedagožka. Vyučuje na své mateřské ZUŠ Jožky Matěje Brušperk sólový a sborový zpěv, přípravnou hudební výchovu a hudební nauky. V letech 2006 až 2011 vyučovala sólový zpěv na Lidové konzervatoři a Múzické škole v Ostravě. V srpnu 2014 založila spolu s dalšími nadšenci Spolek Jožky Matěje (SpoJMe), v jehož rámci vede hudební kurzy pro děti. I nadále se věnuje také koncertní činnosti.

  • Záštita na MF Souznění 2019:

    Biskup Ostravsko – opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Lukáš Curylo, primátor statutárního města Frýdek-Místek Mgr. Michal Pobucký, DiS., starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Mgr. Patrik Hujdus, starosta města Frenštát pod Radhoštěm Ing. Miroslav Halatin, starosta obce Kozlovice Ing. Miroslav Tofel a starostka obce Kunčice pod Ondřejníkem Mgr. Michaela Šebelová.

    Pořadatelem je hudební agentura Zdeny a SLPT Valašský vojvoda www.valasskyvojvoda.cz

    Spolupořadatelé: statutární město Frýdek-Místek, statutární město Ostrava, město Frenštát pod Radhoštěm, obec Kozlovice a obec Kunčice pod Ondřejníkem.