Pěvecký sbor Mateřídouška

Pěvecký sbor „Mateřídouška“ byl založen v Mateřské škole Školská čtvrť ve Frenštátě pod Radhoštěm v říjnu roku 1982. Jeho zakladatelkou, uměleckou vedoucí i klavíristkou v jedné osobě je Pavla Keislerová, která v Mateřské škole působí od ukončení studia na Střední pedagogické škole v Novém Jičíně a v  současné době je vedoucí učitelkou MŠ. Svou lásku k hudbě a zpívání (při studiu SPgŠ zpívala v dětském pěveckém sboru Ondrášek v Novém Jičíně) celý svůj profesní život předává dětem. Zpívání obohacuje u dětí slovní zásobu, paměť, myšlení i přednes. Ve „sborečku“, jak si malí zpěváci říkají, je zapsáno šedesát šest dětí ve věku od čtyř do šesti let. Scházejí se jednou až dvakrát týdně k pravidelným zkouškám a osvojují si základy hudebně-pohybové výchovy. Učí se spoustu písniček, které samy doprovázejí na dětské hudební nástroje. Ve svém repertoáru mají i hudební pohádku. Se zkoušením dětem pomáhá také paní učitelka Tereza Bordovská. V minulosti se sboreček „Mateřídouška“ pětkrát zúčastnil okresní přehlídky pěveckých sborů mateřských škol a spolupracoval také se ZUŠ. V současné době se svými vystoupeními zapojuje do kulturního dění města (např. Den města, Rozsvícení vánočního stromu, Vítání občánků ….) Během pětatřicetileté historie prošlo sborem téměř 1000 dětí, sbor absolvoval 177 vystoupení a na 1052 zkouškách (počítáno k letošnímu říjnu) se děti společně naučily přibližně 100 různých písniček. Vedoucí sboru těší, že někteří její malí zpěváci se hudbě dále věnují, zpívají ve sborech nebo cimbálovkách, jiné ovlivnila hudba i při volbě povolání. V posledních letech již přicházejí do sborečku jejich děti.

  • Záštita na MF Souznění 2019:

    Biskup Ostravsko – opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Lukáš Curylo, primátor statutárního města Frýdek-Místek Mgr. Michal Pobucký, DiS., starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Mgr. Patrik Hujdus, starosta města Frenštát pod Radhoštěm Ing. Miroslav Halatin, starosta obce Kozlovice Ing. Miroslav Tofel a starostka obce Kunčice pod Ondřejníkem Mgr. Michaela Šebelová.

    Pořadatelem je hudební agentura Zdeny a SLPT Valašský vojvoda www.valasskyvojvoda.cz

    Spolupořadatelé: statutární město Frýdek-Místek, statutární město Ostrava, město Frenštát pod Radhoštěm, obec Kozlovice a obec Kunčice pod Ondřejníkem.