Vánoce v pražské katedrále v době Karla IV.

Období vlády Karla IV. je pro české země epochou mimořádného kulturního rozkvětu. Člověk žasne nad tím, kolik architektonických a výtvarných památek zde za jeho vlády vzniklo. Na první pohled méně „hmatatelný“, ale neméně významný rozmach nastal i v oblasti hudební. V Karlově době se zvyšuje prestiž svatovítské katedrály jakožto duchovního centra země. Obřady zde konané se rozvíjely do nebývalé nádhery, integrovaly řadu „moderních“ teatrálních prvků a působivě využívaly prostorových dispozic kostela.

V tomto programu se pokusíme spolu s posluchači přenést pomyslně do 2. poloviny 14. století a zúčastnit se vánočních obřadů konaných v pražské katedrále. Podklady pro tuto rekonstrukci můžeme čerpat z řady dochovaných pražských breviářů a antifonářů, které podrobně zaznamenávají „scénář“ vánočních obřadů (např. antifonáře Arnošta z Pardubic z r. 1363). Jde o repertoár velmi různorodý, kde se pravidelně střídají prosté recitativní zpěvy s bohatými melodiemi a květnatými ornamenty. Vánoční liturgie přináší navíc řadu zvláštních slavnostních prvků včetně vícehlasých kompozic.

Záštita a pozvání na MF Souznění 2016:

Biskup Ostravsko – opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, starostka Městského obvodu Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky Ing. arch. Liana Janáčková, primátor statutárního města Frýdek-Místek Mgr. Michal Pobucký, DiS.starostka města Frenštát pod Radhoštěm Mgr. Zdeňka Leščišinová, starosta obce Kunčice pod Ondřejníkem Ing. Tomáš Hrubiš a místostarostka Mgr. Michaela Šebelová, starosta obce Kozlovice Ing. Miroslav Tofel.

Pořadatelem festivalu je hudební agentura Zdeny. Spolupořadateli jsou: statutární město Frýdek-Místek, obec Kozlovice a SLPT Valašský vojvoda www.valasskyvojvoda.cz 

Copyright © 2016 Festival Souznění

Bookmaker with best odds http://bbetting.co.uk review site.