RukyNaDudy

Kapela RukyNaDudy z Frenštátu pod Radhoštěm hraje od roku 2004 archaickou podobu tradiční hudby hukvaldských Beskyd. Její hudební instrumentář zahrnuje dnes málo užívané či zcela zapomenuté hudební nástroje, jako jsou koncovka, fujarka, pastýřská píšťala, salašovka, ochlebky, gajdy nebo malý cimbál. Jednotlivé nástrojové sestavy, které kapela RukyNaDudy ve své produkci využívá, mají své předlohy v reálných podobách nástrojů známých z minulosti či z jiných karpatských regionů a styly hry se pohybují mezi póly archaické rekonstrukce a world music. Repertoár kapely RukyNaDudy obsahuje neznámé nebo málo hrané písně a stejně tak i písně nově vytvořené na základě místních idiomů. Kapela hraje ve složení Marian Friedl – zpěv, malý cimbál, píšťaly, salašovka, Vlastimil Bjaček – zpěv, gajdy, zobcová flétna, Jan Pustka – zpěv, housle, ochlebky, Lukáš Mrkva – zpěv, hrkavica, obřadní obušek, drobné perkuse, grumle a Petr Domčík – zpěv, violové kontry, ochlebkové kontry.

  • Záštita na MF Souznění 2019:

    Biskup Ostravsko – opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Lukáš Curylo, primátor statutárního města Frýdek-Místek Mgr. Michal Pobucký, DiS., starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Mgr. Patrik Hujdus, starosta města Frenštát pod Radhoštěm Ing. Miroslav Halatin, starosta obce Kozlovice Ing. Miroslav Tofel a starostka obce Kunčice pod Ondřejníkem Mgr. Michaela Šebelová.

    Pořadatelem je hudební agentura Zdeny a SLPT Valašský vojvoda www.valasskyvojvoda.cz

    Spolupořadatelé: statutární město Frýdek-Místek, statutární město Ostrava, město Frenštát pod Radhoštěm, obec Kozlovice a obec Kunčice pod Ondřejníkem.