Silvia Pasnišinová (Slovensko)

Mezzosopranistka Silvia Pasnišinová sa hudbe venuje od detstva. V roku 2002 úspešne absolvovala klavír I. a II. stupňa na Základnej umeleckej škole Oľgy Hemerkovej a v roku 2010 sa stala absolventkou Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde vyštudovala pedagogiku hudobnej výchovy, odbor spev. Počas štúdií sa aktívne účastnila  speváckych kurzov Agnieszky Monasterskej, Boženy Fresserovej a Alessandra Luciana.

Silvia Pasnišinová je pätnásť rokov aktívnou členkou  katedrálneho Zboru sv. Cecílie, kde vystupuje ako sólistka a zboristka. Popri umeleckej aktivite v zbore mala príležitosť sa zúčastniť barokových kurzov súboru Musica Florea z Prahy pod vedením dirigenta Mareka Štryncla.

V roku 2012 sa Silvia Pasnišinová stala členkou opery Štátneho divadla Košice, od roku 2014 pôsobí ako pedagogička muzikálového spevu na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach. Od roku 2015 je členkou vokálnej A cappella formácie ProVocals. Vystupovala na festivale Konvergencie v Košiciach a medzinárodnom festivale vážnej hudby Pražská jar.

Comments are closed.

  • Záštita na MF Souznění 2017:

    Biskup Ostravsko – opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, starostka Městského obvodu Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky Ing. arch. Liana Janáčková, primátor statutárního města Frýdek-Místek Mgr. Michal Pobucký, DiS., starostka města Frenštát pod Radhoštěm Mgr. Zdeňka Leščišinová, starosta obce Kunčice pod Ondřejníkem Ing. Tomáš Hrubiš a starosta obce Kozlovice Ing. Miroslav Tofel.

    Pořadatelem festivalu je hudební agentura Zdeny. Spolupořadateli jsou: statutární město Frýdek-Místek, obec Kozlovice SLPT Valašský vojvoda www.valasskyvojvoda.cz