SLPT Ostravica

OSTRAVICA a MALÁ OSTRAVICA – Frýdek-Místek, ČR
Soubor lidových písní a tanců Ostravica vznikl v roce 1960 pod vedením sběratelky lidového umění, choreografky a umělecké vedoucí paní Věry Šimkové. Repertoár tvoří převážně zpracováním originálních materiálů získávaných průzkumem a zaznamenáváním původního lidového umění. Ostravica uchovává kulturu z oblasti horalského Lašska v podhůří Beskyd, kraje hudebního skladatele Leoše Janáčka, a také moravsko-slovenského pomezí.

Soubor má v současné době 64 aktivních členů a skládá se z dospělé taneční skupiny a cimbálové muziky a dětské části Malá Ostravica, kterou doprovází Malá cimbálová muzika. Děti tančí v jedné věkově smíšené skupině. Členové Malé Ostravice včetně muziky vystupují jak samostatně, tak na společných akcích s dospělými. Ostravica bývá pravidelným hostem na různých festivalech a slavnostech v České republice a je spolupořadatelem MFF ve Frýdku-Místku. Na svých zahraničních cestách po celé Evropě, v Jižní Africe a v Jižní Americe získal soubor mnohá ocenění.
Vedoucí souboru: Radka Jirsová

  • Záštita na MF Souznění 2019:

    Biskup Ostravsko – opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Lukáš Curylo, primátor statutárního města Frýdek-Místek Mgr. Michal Pobucký, DiS., starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Mgr. Patrik Hujdus, starosta města Frenštát pod Radhoštěm Ing. Miroslav Halatin, starosta obce Kozlovice Ing. Miroslav Tofel a starostka obce Kunčice pod Ondřejníkem Mgr. Michaela Šebelová.

    Pořadatelem je hudební agentura Zdeny a SLPT Valašský vojvoda www.valasskyvojvoda.cz

    Spolupořadatelé: statutární město Frýdek-Místek, statutární město Ostrava, město Frenštát pod Radhoštěm, obec Kozlovice a obec Kunčice pod Ondřejníkem.