Valašský soubor Sedmikvítek

Sedmikvítek byl ve Frenštátě pod Radhoštěm založen před třiceti osmi lety choreografkou Janou Šamánkovou. Během té doby se v něm vystřídalo kolem sedmi set dětí a mladých lidí. V současné době pracují v souboru dvě taneční skupiny dětí, jedna skupina dospělých, dětská cimbálová muzika a cimbálová muzika dospělých. Soubor zpracovává folklorní materiál z Valašska, převážně z jeho severní části. Vystupuje většinou s dějovými pásmy, které představují život ve valašské dědině v dobách dávno minulých. Při sestavování programových čísel čerpá Jana Šamánková ze sběru učitelky Vlasty Generové, z krajové literatury a z vlastních poznatků. V hornaté krajině Valašska nebýval život lehký, přesto prostí lidé v kraji žijící dali vzniknout mnoha krásným písním a tancům, které se díky předchozím generacím dochovaly. Činnost Sedmikvítku je z velké části zaměřena i na pořádání zvykoslovných akcí pro širší veřejnost, soubor organizuje Končiny, Vynášení Mařeny, udržuje Svatojánské zvykoslovné tradice, stavění a kácení máje, vánoční koledy, valašské bály i besedy u cimbálu. Vedoucí souboru je stále Jana Šamánková, vedoucím cimbálových muzik je Vojtěch Stříž. Valašský soubor Sedmikvítek je členem Valašského folklorního sdružení a udržuje přátelství se soubory v Polsku, na Slovensku a ve Slovinsku. Jeho umění znají však také milovníci folkloru v Řecku, Belgii, Holandsku, Itálii, Rakousku, Maďarsku, Švýcarsku nebo v Litvě.

Comments are closed.

  • Záštita na MF Souznění 2018:

    Biskup Ostravsko – opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Lukáš Curylo, náměstek primátora statutárního města Ostrava Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., primátor statutárního města Frýdek-Místek Mgr. Michal Pobucký, DiS., starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Mgr. Patrik Hujdus, starosta města Frenštát pod Radhoštěm Ing. Miroslav Halatin, starosta obce Kozlovice Ing. Miroslav Tofel a starostka obce Kunčice pod Ondřejníkem Mgr. Michaela Šebelová.

    Pořadatelem je hudební agentura Zdeny a SLPT Valašský vojvoda www.valasskyvojvoda.cz

    Spolupořadatelé: statutární město Frýdek-Místek, statutární město Ostrava, město Frenštát pod Radhoštěm, obec Kozlovice a obec Kunčice pod Ondřejníkem.