V roce 2009 nastoupila na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, kde se pilně učila hereckému řemeslu pod vedením Alexandry Gasnárkové a Bedřicha Jansy. K moderování však přičichla o něco dříve, a to při docházení do dramatického kroužku v rodné Karviné. Od té doby se jí moderátořina držela a ona jí, a nepustila ji ani během studia anglické filologie na Ostravské univerzitě. Za sebou má již například moderování Janáčkova máje, Janáčkových Hukvald, ostravské Pecha Kucha Night nebo celostátní soutěže v baristice
Barista Cup (ozvěny její baristické minulosti). O souznění s folklorem neměla nouzí už od útlého věku, kdy účinkovala ve folklorním souboru či na soutěžích lidové písně a v letošním roce měla možnost moderovat 21. ročník festivalu Folkor bez hranic Ostrava.
Při studiu herectví a angličtiny účinkuje jako host v Těšínském divadle, kde ji můžete vidět inscenacích Polské scény a dvojjazyčné loutkové scény Bajka, pak také divadle Stará Aréna. Se skupinou bývalých spolužáku ráda vytváří autorská loutková představení, určená
pro mladé diváky. A příležitostně se věnuje i tlumočení.