Cimbálová muzika Konopjan vznikla v roce 2012 s cílem navázat na činnost zaniklé cimbálové muziky Kovalíček, která působila v Ostravě-Mariánských Horách a později v centru města celých dvanáct let. Někteří  z  muzikantů se po rozpadu Kovalíčku rozhodli i nadále pokračovat v interpretaci tradiční lidové hudby, a když se k osiřelému zbytku kapely přidal  primáš Ondřej Tabach, vznikla sestava,  která vystupovala pod názvem Cimbálová muzika Ondřeje Tabacha.  Později se cimbálka rozrostla o zpěvačku Alici Svobodovou a nedlouho nato o houslistu Honzu Šošolu. V té době začali přemýšlet  nad novým jménem muziky. Rozhodování bylo těžké a zdlouhavé, ale nakonec byl přijat název Konopjan. Cimbálová muzika Konopjan se nezaměřuje na žádný konkrétní region. Repertoár tvoří sice převážně písničky z Valašska, ale najdeme v něm rovněž písně ze Slovenska, jižní Moravy a Maďarska. Konopjan hraje na společenských setkáních, k tanci a poslechu na přání a vystupuje také koncertně.