Dětský folklorní soubor Valášek působí od roku 1982 obci Kozlovice a ve své práci navazuje na tradici lidové kultury oblasti moravskoslezských Beskyd, úžeji pak bývalého Hukvaldského panství. V současnosti máme ve Valášku přes 70 dětí – i s „Přípravkou“ vč. dvou cimbálových muzik.

Organizační vedoucí je Petra Prašivková, o uměleckou stránku a choreografii se starají Veronika Kokorudová, Jakub Kahánek a Sandra Wesleyová, která také připravuje nejmenší předškolní děti v „ Přípravce“. Od roku 2011 je nedílnou součástí Valášku malá muzička, která nacvičuje pod vedením Páji Prašivkové, čítá 8 členů a primášem je Filip Krpec.

Mezi naše nejoblíbenější festivaly, kterých se pravidelně účastníme, patří Sochovy národopisné slavnosti ve Lhotce pod Ondřejníkem, vánoční festival adventních zvyků, koled a řemesel Souznění, MFF Soláň nebo také Rožnovské slavnosti. Ve dvou letých intervalech soubor zaštiťuje akci koncert cimbálových muzik z Kozlovic s názvem Aby zmy se dobře měli a písničky sobě pěli, kde kromě dvou cimbálových muzik Dětského folklorního souboru Valášek pravidelně účinkují i další tři muziky z Kozlovic. Již tradicí se stalo pravidelné setkání „Cimbály na ulici“ pořádané vždy v termínu letního slunovratu.

Není také novinkou, že se již každoročně šikovní zpěváčci z Valášku umísťují na předních místech soutěže dětských zpěváků lidových písní – Zpěváček. V letošním roce 2018 jsme po delší odmlce také navázali spolupráci s TV NOE: v září jsme byli hosty přímého přenosu pořadu „U nás“ – Za lidovou písní a tancem Janáčkova kraje, který se vysílal z kozlovického pivovaru a byl věnován 90. výročí úmrtí skladatele Leoše Janáčka. Podzim 2018 jsme pak trávili ve společnosti TV NOE při natáčení dílů pořadu Sedmihlásky.

 V celém souboru Valášek je hlavní náplní práce podporovat u dětí zájem o lidovou píseň, zvyky a tradice, které jsou nedílnou součástí nejen „folklorního“ života. Odměnou pro všechny vedoucí je poté zájem dětí, které v průběhu svého dospívání a přestupů na střední školy neukončují svou folklorní aktivitu, ale přirozeně přestupují a pokračují v činnosti v rámci dospělého souboru Valašský Vojvoda.

www.valasek-kozlovice.cz