Sbormistr Lukáš Kozubík pochází z Ostravy, kde studoval operní zpěv na konzervatoři a později na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity ve třídě doc. Drahomíry Míčkové. Poté pokračoval ve studiu na JAMU v oboru dirigování sboru ve třídě prof. Lubomíra Mátla. Již během studií spolupracoval s celou řadou koncertních sborů (Pražský komorní sbor, Sbor Komorní opery Praha, Pěvecký sbor Lumír, sbor Hudební mládeže ČR aj.).  Aktivně se rovněž podílel na činnosti Komorní opery JAMU jako asistent dirigenta, sbormistr a korepetitor.

Od sezony 2012/2013 je Lukáš Kozubík sbormistrem opery Státního divadla v Košicích. Je zároveň zakladatelem a uměleckým vedoucím Dětského operního studia SD Košice (2012) a pedagogem konzervatoře, kde založil operní studio a školní sbor (2013).  Pravidelně spolupracuje s Filharmonií Košice, Komorním orchestrem Žilina a orchestrem  Musica Iuvenalis. Spolupracuje také se Slovenským rozhlasem Košice a ve spolupráci s univerzitami v Ružomberku a Prešově se pravidelně podílí na uvádění starých slovenských autorů.

Od roku 2013 je rovněž členem komorního ansámblu Cassovia baroque trio, se kterým se zaměřuje na interpretaci staré komorní hudby.