K štúdiu operného spevu inklinoval Martin Potoma od detstva, keď už od deviatich rokoch študoval na Základnej umeleckej škole Františka Veselého v Stropkove pod vedením pedagogičky Michaely Sušinovej. Za tie roky úspešne  reprezentoval školu na rôznych regionálnych a celoslovenských speváckych súťažiach (Celoslovenská spevácka súťaž Petra Dvorského- 1. miesto, a i.).

Po absolutóriu pokračoval v štúdiu na Štátnom konzervatóriu v Košiciach  pod vedením Mariána Lukáča. V roku 2015 získal 3. miesto na  Celoslovenskej súťaži konzervatórií v Banskej Bystrici. O rok na to sa zúčastnil Medzinárodnej súťaže Imricha Godina vo Vrábľoch. V roku 2017 reprezentoval konzervatórium na Celoslovenskej súťaži konzervatórií v Košiciach, kde získal 2. miesto. Aktívne sa zúčastňuje veřejných aj interných koncertov a projektov školy (napr. naštudovanie role Colasa z opery W. A. Mozarta: Bastien a Bastienka). V súčasnej dobe pracuje tiež ako člen externého operného zboru Štátneho divadla v Košiciach.