Meridianu – polyfonie a hudba z Korsiky. Skupina Meridianu vznikla v kraji la Balagne, tam kde se už po staletí daří olivovníkům. Inspiraci a sílu, kterou vyjadřuje ve svých zpěvech, čerpá z bohaté historie své země.

Kulturní dědictví představuje pro skupinu základ, na kterém je vystavěna přítomnost a od kterého se odvíjí budoucnost. Meridianu se ve své tvorbě opírá o bohatství vlasti z velké části zachráněné před zapomenutím díky výzkumné práci. Snaží se vyhledávat a zaznamenávat po venkově poslední dochované původní zpěvy, které se dají ještě i v současné době objevit.

Usilují o zachování autentičnosti starého korsického zpěvu, to vše na základě znalosti a zkušenosti současného způsobu zpívání.

Toto vzájemné doplňování tradičního a moderního představuje pro skupinu Meridianu přirozenou cestu.

Bohatý repertoár se vyznačuje také různorodostí námětů a ochotou otevřít se světu, jak to naznačuje název skupiny Meridianu (Poledník).

Prožívat hluboce vlastní kulturu, sdílet ji při setkávání s ostatními, oceňovat to, co sbližuje, ale také vnímat odlišnosti jako obohacení – to jsou hodnoty, které chce skupina přinášet a nabízet posluchačům.