Dětská cimbálová muzika Ondřejníček vznikla v Kunčicích pod Ondřejníkem v roce 2010 a vystřídaly se zde již dvě generace dětí, které hrají a zpívají písničky z lašsko-valašského pomezí. Ondřejníček vystupuje na různých folklorních i obecních akcích, v průběhu roku se věnuje také zvykosloví – na Smrtnou neděli vynáší v Kunčicích Mařenu a připomíná velikonoční zvyky, ve vánočním čase vystupuje s koledami a na začátku roku se účastní tříkrálové obchůzky.

Kunčice pod Ondřejníkem leží na pomezí Lašska a Valašska. I Ondřejníček hraje a zpívá písničky z obou těchto regionů, kdy se snaží čerpat zejména z velkého písňového odkazu kunčického rodáka a sběratele Antonína Pustky. Vedoucím muziky je Mgr. Kateřina Niklová.