Zakladatelem sboru Cantamus je Jiří Tesarčík, varhaník ve lhotecké kapli a kozlovickém kostele a šéf scholy Rosnička. Zatím krátká historie sboru se začala psát počátkem roku 2015, kdy se sedm statečných v čele s Jiřím Tesarčíkem odvážně pustilo do nastudování zpívaných pašijí. Zpočátku se zdálo, že pašije budou nad jejich pěvecké schopnosti, ale nakonec to, co si předsevzali, zvládli a na květnou neděli ve Lhotce i v Kozlovicích uspořádali koncert. A protože se jim společné zpívání líbilo, pašijemi to neskončilo. Mladý sbor nacvičil další písně a vystupoval při nejrůznějších příležitostech. Druhou velkou výzvou se stalo nastudování vánoční mše. „Do nácviku jsme se pustili v podstatě už v září a do sboru jsme nabrali nové posily. Jirka pro nás vybral a upravil Marhulovu vánoční mši, kromě ní jsme však cvičili i další písně. Při vánoční mši nás doprovázely také čtyři houslistky pod vedením Veroniky Střálkové, která nám dělá houslový doprovod i na jiných koncertech.“

Dvaadvacet členů pěveckého sboru Cantamus se na zkouškách schází jednou týdně a zpívají při mších nejen ve Lhotce, ale také v Kozlovicích a na Myslíku v kapli. Dvakrát už měli tu čest zpívat při děkanátní pouti ve frýdecké bazilice.  Slyšet je můžeme v kostele hlavně během větších svátků, jako jsou Vánoce, Velikonoce, Svatý Duch, Boží tělo, krmáš nebo poutě, ale vystupují rovněž na samostatných koncertech. V repertoáru sboru Cantamus najdeme písně rytmické i hudební kusy vážné hudby. Cantamus obvykle vystupuje s doprovodem houslí, kytary, flétny nebo varhan.