Sboreček pracuje při základní škole v Trojanovicích už 5 let pod vedením paní učitelky Lenky Mužíkové. I za tak krátkou dobu se v něm už vystřídalo pár desítek nadšených zpěváčků z prvních až pátých tříd. Děti pravidelně spolupracovaly se školním divadelním kroužkem a svým zpěvem doprovodily hned několik her, ze kterých můžeme jmenovat například Vánoční hru, O čtvrtém králi, Hurvínkova strašidýlka nebo Vodníka.

Krom tohoto společného vystupování se každý rok předvedly s novým tematickým pásmem pro rodiče, kteří si mohli užít například Kočičí, Čertovský, nebo Pohádkový koncert. A samozřejmě nechyběl každoroční májový koncert pro maminky.

Děti ve sborečku nejen zpívají, ale také se samy doprovázejí na různé nástroje, ať už to je kytara, flétničky, nebo jen rytmické Orffovy nástroje.