V Sedmikvítku tancují také děti, a to ve dvou skupinách. V první skupině jsou děti mladší, které se formou říkanek, písniček a her učí základním tanečním dovednostem. Starší děti z druhé skupiny pak dále své schopnosti rozvíjejí, zvládají už složitější taneční kroky, ale nepřestávají si při tom hrát. Správný tanečník ve valašském souboru by měl umět nejen tančit, ale i zpívat, část nácviků proto vždy patří i zpěvu. Snahou vedoucích je, aby jejich svěřenci znali co nejvíce valašských písniček, ne jen ty, které zpívají v pásmu při vystoupeních.

Při vystoupeních doprovází mladší skupinu Malého Sedmikvítku hra na flétnu, starší skupině k tanci hraje Dětská cimbálová muzika. Děti vystupovaly na mnoha folklorních festivalech u nás i v zahraničí. Malý Sedmikvítek několikrát postoupil na Zemskou přehlídku dětských souborů, v roce 2007 se dokonce probojoval až do celostátního kola.

V roce 2012 na příklad zpestřil svým vystoupením program besedy o knize Tak mluvíme pod Radhoštěm, jejímiž autory jsou František a Mojmír Horečkovi, a která vyšla ke konci roku 2011. Při příležitosti Svátku matek děti vystupovaly na setkání Svazu tělesně postižených ve Frenštátě. Z folklorních slavností se účastnily Metlářského jarmarku v Zubří a festivalu V zámku a podzámčí v Přerově, v červnu dvakrát vystupovaly za hranicemi – v polské Wodzislavi a v Považské Bystrici na festivalu Otvára sa letu brána.

Vystupováním na jevišti ale činnost v Malém Sedmikvítku nekončí. Plesová sezona ve Frenštátě tradičně začíná Dětským valašským bálem, na který bývají pozvány i děti z jiných souborů, aby si společně zatancovaly a zahrály. V létě se každoročně koná prázdninvé soustředění, kde malí tanečníci kromě pilování naučených tanců také formou her a soutěží poznávají, jak se žilo kdysi.