Mezzosopranistka Silvia Pasnišinová sa hudbe venuje od detstva. V roku 2002 úspešne absolvovala klavír I. a II. stupňa na Základnej umeleckej škole Oľgy Hemerkovej a v roku 2010 sa stala absolventkou Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde vyštudovala pedagogiku hudobnej výchovy, odbor spev. Počas štúdií sa aktívne účastnila  speváckych kurzov Agnieszky Monasterskej, Boženy Fresserovej a Alessandra Luciana.

Silvia Pasnišinová je pätnásť rokov aktívnou členkou  katedrálneho Zboru sv. Cecílie, kde vystupuje ako sólistka a zboristka. Popri umeleckej aktivite v zbore mala príležitosť sa zúčastniť barokových kurzov súboru Musica Florea z Prahy pod vedením dirigenta Mareka Štryncla.

V roku 2012 sa Silvia Pasnišinová stala členkou opery Štátneho divadla Košice, od roku 2014 pôsobí ako pedagogička muzikálového spevu na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach. Od roku 2015 je členkou vokálnej A cappella formácie ProVocals. Vystupovala na festivale Konvergencie v Košiciach a medzinárodnom festivale vážnej hudby Pražská jar.