Dívčí taneční oddíl má v Kozlovicích již dvacetiletou tradici. Oddíl navštěvují děvčata od pěti do čtrnácti let, a někdy se dokonce objeví i chlapci. Starší dívky jsou rozdělena do dvou skupin, sedm až deset let a jedenáct až čtrnáct let, a procházejí náročnější taneční a pohybovou průpravou přiměřenou jejich věku. Zkoušejí nejrůznější taneční styly, jako je například street dance, hip-hop, moderní tanec, a připravují choreografie, se kterými se rády předvedou v rámci různých kulturních a sportovních událostí v Kozlovicích i jinde v regionu.