Sedmikvítek byl ve Frenštátě pod Radhoštěm založen před třiceti osmi lety choreografkou Janou Šamánkovou. Během té doby se v něm vystřídalo kolem sedmi set dětí a mladých lidí. V současné době pracují v souboru dvě taneční skupiny dětí, jedna skupina dospělých, dětská cimbálová muzika a cimbálová muzika dospělých. Soubor zpracovává folklorní materiál z Valašska, převážně z jeho severní části. Vystupuje většinou s dějovými pásmy, které představují život ve valašské dědině v dobách dávno minulých. Při sestavování programových čísel čerpá Jana Šamánková ze sběru učitelky Vlasty Generové, z krajové literatury a z vlastních poznatků. V hornaté krajině Valašska nebýval život lehký, přesto prostí lidé v kraji žijící dali vzniknout mnoha krásným písním a tancům, které se díky předchozím generacím dochovaly. Činnost Sedmikvítku je z velké části zaměřena i na pořádání zvykoslovných akcí pro širší veřejnost, soubor organizuje Končiny, Vynášení Mařeny, udržuje Svatojánské zvykoslovné tradice, stavění a kácení máje, vánoční koledy, valašské bály i besedy u cimbálu. Vedoucí souboru je stále Jana Šamánková, vedoucím cimbálových muzik je Vojtěch Stříž. Valašský soubor Sedmikvítek je členem Valašského folklorního sdružení a udržuje přátelství se soubory v Polsku, na Slovensku a ve Slovinsku. Jeho umění znají však také milovníci folkloru v Řecku, Belgii, Holandsku, Itálii, Rakousku, Maďarsku, Švýcarsku nebo v Litvě.