Komorní orchestr při kostele sv. Jana a Pavla v Místku je těleso, které v tomto děkanském kostele zajišťuje hudbu pro potřeby slavnostních bohoslužeb. Jeho členy jsou jak profesionální hudebníci, tak i amatéři, kteří mají k provádění duchovní a liturgické hudby blízko. Složení orchestru není stálé, mění se podle potřeb a instrumentace provozované skladby a jeho základ tvoří především smyčcové nástroje (1. a 2. housle, violoncello, popř. kontrabas). Tento základ pak bývá rozšířen o dechové nástroje (flétna, trubka aj.) a často také o tympány. Nedílnou součástí orchestru jsou varhany, s nimiž je většina děl prováděna.