Lidová konzervatoř a Múzická škola, p. o., je jedinečná ostravská kulturní instituce, resp. kulturně-vzdělávací alternativa a jak již z názvu vyplývá, je složená ze dvou subjektů. Rozdíl mezi nimi je pouze v tom, že Múzická škola je zaměřena zejména na posluchače se zdravotním postižením a společně s nimi hledá a nalézá cestu ke šťastnému životu. Nemocné žáky tak vřazuje do života zdravých, a proto kombinace těchto dvou škol se jeví v rámci ostravského regionu jako zcela originální. 

Múzická škola, která dala na počátku tohoto roku podnět k nastudování písní fenomenální skupiny The Beatles, vznikla v roce 1991 jako autorský projekt Mgr. Miloslavy Soukupové, současné ředitelky Lidové konzervatoře a Múzické školy, p. o.. Ta vypracovala koncepci umělecké školy, která by poskytla dětem a mladým lidem s handicapem podmínky pro osobní rozvoj alespoň v takové míře, jak je tomu u zdravé populace, a která by v širším ostravském regionu nabídla komplexní program estetické a sociální integrace, včetně terapie uměním. Cesta od ryze altruistické myšlenky k jejímu naplnění nebyla jednoduchá, byla však neuvěřitelně rychlá a úspěšná, a tak si Múzická škola v tomto roce připomněla již 28 let své působnosti.

Lidovou konzervatoř a Múzickou školu navštěvuje 1030 posluchačů bez rozdílu věku, míry talentu a druhu postižení. Vzdělávají se ve více než 40 estetických a terapeutických oborech a ve všech je podporována tvořivost, aktivita a fantazie. Zkušený pedagogický tým permanentně reaguje na oborové novinky, vkládá je do svých výukových programů a hledá individuální cesty rozvoje tak, aby odpovídaly stupni znalostí i technické vyspělosti každého posluchače. Pedagogové a terapeuti se věnují žákům celým svým srdcem a s patřičnou profesionalitou. Dovedou se vcítit a chápat jejich potřeby, dokážou trpělivě naslouchat a respektují individuální zvláštnosti a dovednosti žáků s přiznáním práva na odlišnost.

Múzickou školu navštěvují žáci se somatickým, smyslovým, duševním a mentálním postižením, včetně žáků s poruchami chování a sociálního kontaktu. Ale též posluchači zdraví, a to z důvodu sociální a umělecké integrace. Škola nepracuje pouze s nadanými žáky, pokud se však talent projeví, rozvíjí ho velice zodpovědně a usilovně. Dokladem jsou absolventi, kteří se uměleckou činností dnes již živí, dále studenti na středních a vysokých uměleckých školách, či žáci, vítězící v nejrůznějších celostátních i mezinárodních soutěžích, festivalech a přehlídkách. Svými výkony často udivují odbornou i laickou veřejnost. Příkladem mohou být např.: nevidomá pěvkyně Pavla Flámová, rozená Čichoňová, která po studiu na ostravské Janáčkově konzervatoři absolvovala v Basileji ve Švýcarsku na světově uznávané prestižní škole staré hudby Schola cantorum a úspěšná sólistka opery NDM Veronika Holbová. Z oblasti nonartificiální hudby patří mezi úspěšné absolventy Lenka Szabó Hrůzová, vítězka soutěže Hlas Česko-Slovenska, dále Eliška Rusková a Adéla Kvitová, které získaly druhé a páté místo v loňské soutěži Česko-Slovenská SuperStar. Snad nejznámějším absolventem školy je Martin Chodúr, vítěz první řady pěvecké soutěže Česko-Slovenská SuperStar, který Múzickou školu navštěvoval od 3 do 15 let.

Lidová konzervatoř a Múzická škola představuje silné obohacení regionální kultury, protože je unikátním modelem rozvíjení amatérských uměleckých aktivit. Je otevřena všemu novému a pozitivnímu. Programová nabídka je bohatě strukturovaná a představuje široké možnosti pro rozvoj žáků všech věkových kategorií s různými zdravotními handicapy. Umění totiž umožňuje jedinečnou a zázračnou věc – psychosomatickou terapii, tj. pozitivní ovlivňování těla i duše. Léčíme-li tělo, léčíme duši a naopak.  Toto je základní filosofie této školy. U žáků se zdravotním postižením je navíc pěstována myšlenka, aby svou nemoc nepřijímali jen pasivně, ale aby při léčbě spolupracovali a stali se tak protagonisty vlastního životního příběhu.  

Více na webových stránkách www.lko.cz.