Cimbálová muzika Konopjan

Cimbálová muzika Konopjan vznikla v roce 2012 s cílem navázat na činnost zaniklé cimbálové muziky Kovalíček, která působila v Ostravě-Mariánských Horách a později v centru města celých dvanáct let. Někteří  z  muzikantů se po rozpadu Kovalíčku rozhodli i nadále pokračovat v interpretaci tradiční lidové hudby, a když se k osiřelému zbytku kapely přidal  primáš Ondřej Tabach, vznikla sestava,  která vystupovala pod názvem Cimbálová muzika Ondřeje Tabacha.  Později se cimbálka rozrostla o zpěvačku Alici Svobodovou a nedlouho nato o houslistu Honzu Šošolu. V té době začali přemýšlet  nad novým jménem muziky. Rozhodování bylo těžké a zdlouhavé, ale nakonec byl přijat název Konopjan. Cimbálová muzika Konopjan se nezaměřuje na žádný konkrétní region. Repertoár tvoří sice převážně písničky z Valašska, ale najdeme v něm rovněž písně ze Slovenska, jižní Moravy a Maďarska. Konopjan hraje na společenských setkáních, k tanci a poslechu na přání a vystupuje také koncertně.

Comments are closed.

  • Záštita na MF Souznění 2017:

    Biskup Ostravsko – opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, starostka Městského obvodu Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky Ing. arch. Liana Janáčková, primátor statutárního města Frýdek-Místek Mgr. Michal Pobucký, DiS., starostka města Frenštát pod Radhoštěm Mgr. Zdeňka Leščišinová, starosta obce Kunčice pod Ondřejníkem Ing. Tomáš Hrubiš a starosta obce Kozlovice Ing. Miroslav Tofel.

    Pořadatelem festivalu je hudební agentura Zdeny. Spolupořadateli jsou: statutární město Frýdek-Místek, obec Kozlovice SLPT Valašský vojvoda www.valasskyvojvoda.cz