Komorní orchestr při kostele sv. Jana a Pavla v Místku

Komorní orchestr při kostele sv. Jana a Pavla v Místku je těleso, které v tomto děkanském kostele zajišťuje hudbu pro potřeby slavnostních bohoslužeb. Jeho členy jsou jak profesionální hudebníci, tak i amatéři, kteří mají k provádění duchovní a liturgické hudby blízko. Složení orchestru není stálé, mění se podle potřeb a instrumentace provozované skladby a jeho základ tvoří především smyčcové nástroje (1. a 2. housle, violoncello, popř. kontrabas). Tento základ pak bývá rozšířen o dechové nástroje (flétna, trubka aj.) a často také o tympány. Nedílnou součástí orchestru jsou varhany, s nimiž je většina děl prováděna.

  • Záštita na MF Souznění 2019:

    Biskup Ostravsko – opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Lukáš Curylo, primátor statutárního města Frýdek-Místek Mgr. Michal Pobucký, DiS., starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Mgr. Patrik Hujdus, starosta města Frenštát pod Radhoštěm Ing. Miroslav Halatin, starosta obce Kozlovice Ing. Miroslav Tofel a starostka obce Kunčice pod Ondřejníkem Mgr. Michaela Šebelová.

    Pořadatelem je hudební agentura Zdeny a SLPT Valašský vojvoda www.valasskyvojvoda.cz

    Spolupořadatelé: statutární město Frýdek-Místek, statutární město Ostrava, město Frenštát pod Radhoštěm, obec Kozlovice a obec Kunčice pod Ondřejníkem.