Břeclavská cimbálová muzika GR ACIA vznikla na jaře roku 1992 jako logické vyústění snahy několika přátel z dob studií, kteří se spolu opět setkali v armádním uměleckém souboru. Právě ti později založili nezávislé umělecké těleso. Soubor se snaží od svého počátku vnášet nový, svěží pohled na zpracování tradičních i netradičních forem lidové hudby. Nástrojové obsazení kapely vychází z tradic moravské lidové hudby: klarinet, housle, viola, kontrabas a cimbál. Výsledkem této instrumentální sestavy je bohatá hudební barevnost souboru. V umělecké tvorbě kapely se prolínají rozmanité hudební styly interpretované prostřednictvím tradičního hudebního projevu našich předků. Pro muziku je charakteristická vysoká interpretační úroveň. Repertoárový základ kapely tvoří folklorní hudba moravská a česká, ale na vystoupeních hrají také hudbu slovenskou, maďarskou nebo rumunskou. V podání CM Gracia můžeme slyšet rovněž drobnosti z klasické hudby, vlastní úpravy světových evergreenů, známé operní a operetní árie i slavné muzikálové a filmové melodie. Dramaturgická koncepce souboru se zaměřuje na popularizaci lidové hudby, ve snaze uchovat ji v povědomí nejširších vrstev posluchačské veřejnosti. Kapela podniká každoročně značné množství veřejných vystoupení a je zvána na řadu kulturních a společenských akcí doma i v zahraničí. Gracia bývá častým hostem rozhlasových a televizních pořadů. Za dobu svého trvání spolupracovala s mnoha populárními osobnostmi, zpěváky, herci a moderátory. Nejstabilnější je její partnerství s lidovým zpěvákem Jožkou Černým, kterého kapela doprovází od roku 1993. V současné době hraje Gracia ve složení Petr Zugárek – cimbál, Radim Havlíček – housle, Vítězslav Klabačka – housle, Miroslav Kolacia – housle, Ivo Farkaš – viola, Josef Malhocký – kontrabas a Petr Vysloužil j.h. – klarinet. Kapelníkem CM Gracia je Petr Zugárek.