Tenorista Pavol Cebák vyštudoval hru na tubu na  žilinskom Konzervatóriu a od roku 1999 hrá v orchestre Štátneho divadla Košice. Spev začal študovať v roku 2011 u  Mariána Lukáča na Konzervatóriu v Košiciach, od roku 2014 študoval súkromne u Ludovita Kendiho a od roku 2016 na Konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach u Janette Zsigovej. Počas štúdií pripravil a predviedol omše slovenského barokového skladateľa Ľudovíta Skalníka. Od roku 2013 spolupracuje tiež s operným súborom Štátneho divadla v Košiciach.