Slezský soubor Heleny Salichové byl založen v roce 1977 etnografkou Hanou Podešvovou a Annou Buroňovou. Cimbálová muzika vznikla o rok později pod vedením Jaromíra Dadáka, který je také autorem všech souborových hudebních úprav. Od roku 1982 má soubor ve svém názvu jméno Heleny Salichové, slezské spisovatelky, malířky, grafičky a sběratelky folkloru, která se narodila v Kyjovicích na Opavsku a žila v Polance nad Odrou. Zasloužila se o uchování mnoha písní, lidových pohádek, krojů, ornamentů, zvyklostí a tradic opavského Slezska. Z jejich zápisů, zejména písňových, je z velké části vytvořena hudební složka souborového repertoáru. Dalším zdrojem písňového repertoáru jsou cenné zápisy, které pořídili František Sušil, František Myslivec a Jan Vyhlídal.

V roce 1985 začala v rámci souboru pracovat dětská taneční složka. Od roku 1996 soubor působí při VŠB – Technické univerzitě Ostrava.

Ve svém repertoáru zpracovává soubor vesnický hudební a taneční folklor opavského Slezska, oblasti, která obklopuje Ostravu ze západu od Studénky až ke státní hranici s Polskem na severu a podél ní k jihovýchodu až po Bohumín. Na jižní straně ji ohraničuje levý břeh řeky Odry.

Repertoár Slezského souboru Heleny Salichové je velmi pestrý. Mezi tanečními čísly se objevují choreografie klenotnicového  charakteru, jejichž autorkou je zakladatelka Hana Podešvová. Ve dvou čtyřdílných cyklech zachytila vývoj Taňce a polky na Opavsku (Čtyři podoby Taňca, Polka jede).

Mezi pravidelné akce souboru patří Slezský bál, tradiční lidový zvyk Vynášení Mařeny a podzimní slavnost Třebovický koláč.