Súbor pre starú hudbu Solamente naturali, ktorého zakladateľom a umeleckým vedúcim je huslista Miloš Valent vznikol v roku 1995 ako flexibilná kombinácia umelcov rôznych odborností, ktorí sa chceli venovať interpretácii hudby 17. a 18. storočia na historických nástrojoch. Tak je Solamente naturali raz triom či septetom, inokedy veľkým orchestrom predvádzajúcim kantáty a oratóriá s vlastným vokálnym ensemblom SoLa. Otvorenosť myslenia a odvaha priniesť nové pohľady na interpretáciu hudby inšpirovala mnohých skladateľov (Vladimír Godár, Michal Paľko, Peter Zagar) k napísaniu  nových diel pre súbor, ktoré predviedol na festivaloch súčasnej hudby (Melos Etos) a v rámci svojich koncertných cyklov. Zameranie na mladého poslucháča postupne vyústilo do projektov v rámci výchovných koncertov (program Marionety z Lubeníka a „Struny sa hrajú“) a založenia Academia Solamente naturali, kde chce súbor otvoriť priestor a priblížiť svoju prácu pre mladých študentov, aby sa mohli pravidelne zúčastňovať aktívne aj pasívne na workshopoch hudby s lektormi, ktorí sú členovia Solamente naturali.

Dnes, po celosvetovom boome Early Music, už nestačí jednoducho hrať na historických nástrojoch a reštaurovať starú hudbu a jej ducha. Zásadné je hľadanie inšpirácie v historických dokumentoch a sprístupnenie k dnešnému poslucháčovi s cieľom priblížiť minulosť ako súčasť kulturného dedičstva a patriotizmu v našom historickom priestore. Hlavnou devízou súboru je entuziazmus, tvorivosť a profesionálny prístup jeho členov, sprevádzaný spontánnosťou a prirodzenosťou – ako odhaľuje už samotný názov súboru. Široký repertoár súboru je zaznamenaný na 30 CD (ECM, Glossa, ORF, Pavian Records a Brilliant Classics). Veľkú časť nahrávok Solamente naturali  tvorí kolekcia hudby zo slovenských archívov, za ktoré získal mnohé ocenenia – Krištáľové krídlo (diela J. N. Hummela a N. Zmeškala), Cenu Tatra Banky  (CD Musica Globus), Radio Ahead Awards Album roka  (CD Anna Szirmay Keczer, CD Thesaurus of jewish music), Zlatá platňa (CD Godár Mater) a okrem základných majstrovských skladieb baroka a klasicizmu ponúka aj neznáme a ojedinelé diela slovenskej proveniencie. Solamente naturali je pravidelným hosťom festivalov   v krajinách Európy, Číny a USA.

MILOŠ VALENT

Je absolventom Konzervatória v Žiline, kde študoval hru na husliach u Bohumila Urbana, v ktorej pokračoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede Bohdana Warchala. Záujem o starú hudbu ho priviedol do súboru Musica aeterna. Svoje vedomosti v tejto špecializácii si rozširoval aj pôsobením v zahraničných súboroch starej hudby (Tragicomedia, Tiramisu, Fiori Musicali). Súbor Solamente naturali, v preklade „Iba prirodzenosť“ je synonymom umeleckého kréda Miloša Valenta, ktorého podstatným základom v oživovaní „starej hudby“ je spontánnosť, prirodzenosť a intuícia hľadanie širších súvislostí. Pravidelne spolupracuje so zahraničnými súbormi  ako FOG, Holland Baroque,  Musica Florea, Bach Consort Wien, BEMF Boston , Concerto Copenhagen a v experimentálnych multižánrových projektoch s B.Eikem a Baroksolistene,  Dowland Project s J.Potterom,  Siwan s J.Balkem, Chassidic Songs, Mojše Band, I.Bittová.

Pedagogicky pôsobil 1 rok na KUG v Grazi, viedol majstrovské kurzy v Conservatoire de Musique v Ženeve, Hochschule für Kunst Brémach, Eastman School of Music, Boston early music festival, Týnska škola v Prahe.

Podieľal sa na nahrávkach pre vydavateľstvo ECM  (Romaria, Teatro Lirico, Siwan).

Praktické odkazy

Kontakt

Zdeněk Tofel - ředitel festivalu

Věra Tobolová - produkce

Eva Kijonková - média

Články z blogu

Ⓒ 2020 - pravidla používání webu


Notice: Undefined index: src in /data/web/virtuals/293279/virtual/www/domains/souzneni-festival.cz/wp-content/plugins/elementor/core/page-assets/loader.php on line 87

Notice: Undefined index: dependencies in /data/web/virtuals/293279/virtual/www/domains/souzneni-festival.cz/wp-content/plugins/elementor/core/page-assets/loader.php on line 87

Notice: Undefined index: version in /data/web/virtuals/293279/virtual/www/domains/souzneni-festival.cz/wp-content/plugins/elementor/core/page-assets/loader.php on line 87